اخبار
1397/01/21 11:32

بانک مرکزی هشدار داد که ارز قابل نگهداری توسط هر شخص حداکثر ۱۰ هزار یورو است

بانک مرکزی هشدار داد که ارز قابل نگهداری توسط هر شخص حداکثر ۱۰ هزار یورو است
میزان ارز قابل نگهداری توسط هر شخص بر اساس دستورالعمل صادره توسط بانک مرکزی در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۶ حداکثر ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بوده و در صورت کشف میزان بیش از آن در اختیار هر شخص، با مرتکب برخورد خواهد شد.

تمام اشخاصی که سابقاً اقدام به خرید ارز به صورت اسکناس  کرده‌اند و در تاریخ صدور این اطلاعیه بیش از ۱۰ هزار یورو یا معادل آن ارز در اختیار دارند، حداکثر تا پایان ماه جاری نسبت به سپرده گذاری ارز در بانک های مزبور یا فروش آن به بانک‌ها اقدام کنند. 

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :

برچسب ها :