اخبار
1397/03/07 05:25

نقش حسابرسی داخلی درپیگیری و کشف تقلب

نقش حسابرسی داخلی درپیگیری و کشف تقلب

با شروع این فرض که حسابرس دشمن یک نهاد نیست، به یاد داشته باشید که حسابرس داخلی در جهت کمک به عملکرد بهتر مدیریت و اطمینان از عملکرد و کارآمد نهاد ایجاد شده است.

🌐 فرق بین تقلب و اشتباه براساس استاندارد حسابرسی

🔹تقلب:به اقدامات عمدی یک یا چندنفر از مدیران،کارکنان یا اشخاص ثالث اطلاق میشود که به ارایه نادرست صورتهای مالی منجر میشود. ویا تحریف یک حقیقت با اهمیت توسط شخصی که میداند مطالبش صحت ندارد.

🔹تقلب دربرگیرنده موارد زیرمیباشد:

1- سوء استفاده ازداراییها یاسرقت انها
2- ثبت معاملات بدون مدارک مثبته
3- بکارگیری رویه های نادرست حسابداری
4- ارایه نادرست اثارمالی معاملات یا حذف انها از اسنادو مدارک

🔹اشتباه:خطاهای سهوی درصورتها ومدارک مالی مانند اشتباه غیرعمدی در استفاده ازاصول حسابداری ، مانند:

1- اشتباه محاسباتی یا دفتری در اسنادیا مدارک اولیه حسابداری
2-بی توجهی به حقایق موجود یا برداشت نادرست از انها
3- بکارگیری نادرست و سهوی رویه های حسابداری
روش تحقیق پژوهشی

در این تحقیق به تجزیه و تحلیل قوانین حاکم بر فعالیت های حسابرسی داخلی در سطح مبی و بین المللی متمرکز شده است.
گردآورنده:شرکت حسابداری وحسابرسی پارس تراز

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :