اخبار
1397/03/08 05:20

حسابرسی مالیاتی

حسابرسی مالیاتی

🔻تطبیق تراز افتتاحی با تراز اختتامی سال قبل

🔻بررسی و ارزیابی روش‌های کنترل داخلی

🔻اخذ صورت کلیه اموال غیرمنقول

🔻رسیدگی به درآمدهای متفرقه

🔻رسیدگی به لیست‌های حقوق

🔻مشخصات مربوط به مؤسسهٔ مورد رسیدگی

🔻تطبیق تراز چهارستونی و اظهارنامه تسلیمی سال مورد رسیدگی با دفاتر

🔻بدهکاران، بستانکاران، اسناد دریافتنی و اسناد پرداختنی

🔻مطابقت صورت‌حساب‌های بانکی با دفاتر

🔻رسیدگی به حساب صندوق

🔻پروانه‌های گمرکی وارداتی و صادراتی

🔻رسیدگی به موجودی‌های مواد و کالا

🔻رسیدگی به خریدهای خارجی رسیدگی به حساب خریدهای داخلی

🔻رسیدگی به قیمت تمام شده انواع کالا

🔻رسیدگی به حساب فروش

🔻اموال منقول و غیرمنقول و استهلاکات

🔻رسیدگی به هزینه‌ها

🔻درآمد و مالیات اشخاص ثالث

🔻بررسی دفاتر قانونی

🔻تشخیص درآمد مشمول مالیات
گردآورنده:شرکت حسابداری وحسابرسی پارس تراز

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :