اخبار
1397/03/10 04:30

اطلاعات حسابداری

اطلاعات حسابداری

🔹 آنچه در بخش اصول متمر کز بر ستانده ها ذکر شد توسط هیات استانداردهای حسابداری مالی بسط داده شد و تحت عنوان ویژگیهای کیفی اطلاعات تشریح گردیده است.

🔺 محدودیت فراگیر

🔺 ویژگی های مربوط به استفاه کنندگان:

* قابل فهم بودن
*فایده در تصمیم گیری

- مربوط بودن (سودمندی در پیش بینی, سودمندی در ارزیابی، به موقع بودن)
- قابلیت اعتماد (قابلیت تایید، بی طرفانه بودن، صداقت در اندازه گیری)
- قابلیت مقایسه (ثبات رویه)
گردآورنده: شرکت حسابداری و حسابرسی پارس تراز
gmail:parstarazco@gmail.com

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :