اخبار
1397/03/30 04:36

مالیات

مالیات

✅ نکته مهم / بدیهی است با توجه به بند ۵ دستورالعمل مورخ ۸/ ۳/ ۹۷ ، حتی پس از تکمیل و ارسال فرم تعیین مالیات مقطوع و یا برعکس تسلیم اظهارنامه مالیاتی در وقت مقرر ، مودی مربوطه می تواند حسب مورد با تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۱۳۹۶ و یا تکمیل و ارسال فرم تعیین مالیات مقطوع سال ۱۳۹۶

🔸《 به صورت جایگزین 》 تا پایان وقت قانونی ( ۳۱/ ۳/ ۹۷ ) به عنوان ،

🔸《آخرین اقدام 》، از تعیین مالیات مقطوع و یا رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات سال ۹۶ خود حسب مورد انصراف نماید .
گردآورنده:شرکت حسابداری و حسابرسی پارس تراز
gmail:parstarazco@gmail.com

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :